Bumthang

Mazaudon, Martin & Boyd Michailovsky. 1994. “Preliminary Notes on the Languages of the Bumthang Group (Bhutan).” Per Kvaerne (ed.), Tibetan Studies. Oslo: The Institute of Comparative Research in Human Culture. 2:545-557

van Driem, George. 1995. Een eerste grammaticale verkenning van het Bumthang. Een taal van Midden-Bhutan, met een overzicht van de talen en volkeren van Bhutan. Leiden: Research School for Asian, African and Amerindian Studies.