Exkursionsbericht zur Uldum Folkehøjskole

 

 

"Det var en succes. At rejse er at leve."

 

Da jeg kørte til Uldum havde jeg forskellige følelser dybt i maven, som er svære at beskrive.

Der var forventninger med henblik på de forskellige emnegrupper vi ville deltage i, der var forventninger til kursustilbud, til vores egen gruppe, som jeg virkelig havde lært at kende, før vi startede på vores ekskursion. Det er næsten umuligt at prioritere noget fremfor noget andet.

Mest spændende var, at der udviklede sig en følelse af lethed, som man ikke har i det daglige liv. Således kan man tanke ny kraft til gøremål, som man normalt ikke har energi og tid til. Jeg kunne deltage i kurser uden at tænke på de forskellige forpligtelser som normalt får mig til at hænge i en klokkesnor. På den måde er man helt åben for de impulser man modtager og det foregår på forskellige niveauer. Der tilbydes mange oplzsninger i de forskellige kurser, dertil kom den venlige atmosfære, som kendetegnes ved, at vi var meget velkomne - selvom vi hoppede ind i systemet uden at være virklig forberedte.

Det var mest spændende for mig at finde ud af hvad jeg var mest interesseret i. Min prioritet var et kursus som handlede om Tanzanias historiske, geografiske, sproglige og sociale baggrund, som kendetegner et sådant land i en hel anderledes kulturkreds. Selvom vi som deltagere ikke havde nogen viden om dette emne, var kursuslederen i stand til at integrere os, så at vi kunne føle os som en aktiv del i kursusforløbet.

En sådan erfaring, i forbindelse med kurser som friluftsaktiviteter eller maleri, repræsenterer det som man gerne ville forene i sit daglige liv: den alsidige udfordring til ens personlighed, som kendetegner fascinerende personer, som man igennem hele historien har beundret og forsøgt at efterligne.

 

 

Raus mit der Sprache - Rein in die Højskole


Eine gute Gelegenheit, die dänischen Sprachkenntnisse zu erweitern, bietet ein Højskole-Aufenthalt in Dänemark.

Neben den sprachlichen Aspekten gibt es eine Reihe anderer Gründe, die einen solchen Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen!

In Gesellschaft Gleichgesinnter, das heißt engagierter, aufgeschlossener Menschen, verwirklicht man sich seinen Traum von „erfüllter Freizeit": Von praktischer Philosophie, Sport, Malerei, Musik bis hin zum kreativen Schreiben oder Singen versetzt ein mannigfaltiges Kursusangebot durch fachkundige Leitung in eine andere, wertfreie und schrankenlose Welt.

Und das alles in entspannter ländlicher Atmosphäre weit ab vom Alltagsstress!

Tilmeld dig nu! Heute noch anmelden!

 

 

Udflugt til Ejer Bavnehøj


I forbindelse med kurset "Generation X" tog vi til Ejer Bavnehøj, Danmarks højeste punkt*, og spekulerede bl.a. over følgende spørgsmål:

- Hvorfor rejser vi?

- Hvorfor tager vi til fjerne lande?

- Skal det være Australien, Sydamerika eller

Asien eller kan det lige så godt være et sted som

Ejer Bavnehøj i vores hjemland?

- Hvorfor trænger vi til ekstreme oplevelser? Er det kun aktiviteter som bungeejumping, rafting og freeclimbing der rykker?

- Hvordan har vi det med de nationale mindesmærker?

- Kender vi egentlig vores eget land?

- ...

I en hyggelig atmosfære med dejligt solskinsvejr beskæftigede vi os selvfølgelig også med mere overfladiske spørgsmål: "Vil du også ha' kaffe?"
eller "Er der flere småkager?"

 

* Ejer Bavnehøj = højdepunkt 9km SV for Skanderborg; 170,95m. Ansås tidligere for Danmarks højeste punkt, men den nærliggende Yding Skovhøj er højere. Udsigtstårnet blev rejst ved genforeningen 1920.

 

 

Ausflug nach Ejer Bavnehøj


Im Rahmen des Kurses „Generation X" fuhren wir zum Ejer Bavnehøj, Dänemarks höchstem Punkt*, und sinnierten u.a. über die folgenden Fragen:

- Warum verreisen wir?

- Warum zieht es uns in ferne Länder?

- Müssen es immer Reiseziele in Australien, Südamerika oder Asien sein, oder wäre auch ein Ort wie Ejer Bavnehøj denkbar?

- Warum wollen wir extreme Erfahrungen machen? Geben uns nur noch Aktivitäten wie Bungeejumping, Rafting oder Freeclimbing den „Kick"?

- Wie stehen wir zu nationalen Denkmälern?

- Kennen wir eigentlich unser eigenes Land?

- ...

In gemütlicher Atmosphäre und bei Sonnenschein gingen wir aber auch oberflächlicheren Fragen wie „Willst du auch 'n Kaffee?" und „Gibt's noch Kekse?" nach.

 

* Ejer Bavnehøj = Erhebung 9km SW von Skanderborg; 170,95m. Zählte früher als höchster Punkt Dänemarks, aber der wenige Kilometer entfernt liegende Yding Skovhøj ist höher. Der Aussichtsturm wurde als Erinnerung an die Wiedervereinigung 1920 gebaut.

 

 

Grundlovsdagen


På grundlovsdagen (5. Juni) blev der holdt en stor fest på Uldum Højskole. Mange folk, dvs. elevernes forældre og alle dem, der var interesserede, kom for at være med.

Det var en særlig dag for Uldum Højskole, fordi Uldum friskoles gamle bygning var blevet renoveret og blev indviet den dag. I det "nye" hus er der nu helt moderne værelser til højskoleeleverne.

Endvidere blev Uldum Højskole grundlagt i 1849, samme år som grundloven blev skrevet. Der var grundlovstaler ved skolens forstander Kurt Willumsen og ved den tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen.

Uldum Højskole tog chancen for at vise gæsterne skolens liv og arbejde. Der var musik ved skolens forskellige bands og teaterholdet, der opførte absurd teater i en lille "Konversationssymfoni".

 

Bild 1 Exkursion zur Uldum Folkehøjskole

 

De kreative kurser præsenterede deres kunstværker i en stor udstilling i gymnastiksalen og rundt omkring i huset. Der vistes fx sølvsmykker, glas, keramik, fotokursets billeder, maleri og skulptur.

 

 

Idræt


Beachvolleyball var en af de mest besøgte fritidsaktiviteter på højskolen.

Det var en fantastisk lejlighed til at lære hinanden godt at kende.

Selvom vi tabte kampen, og Torsten det var selvfølgelig ikke din fejl ;-),

var vi moralske vindere. God, bedre, Torsten…

 

 

Om aftenen


Om aftenen mødtes vi ofte til hyggeligt samvær omkring lejrbålet.

Vi sang og lavede snobrødet…

 

Bild 2 Exkursion zur Uldum Folkehøjskole

 

Abends saßen wir oft um das Lagerfeuer.

Wir sangen und machten Stockbrot….

 

 

Filosofikurset på Uldum Folkehøjskole


Verden forandre sig og det vil du ikke have

Verden forandre sig ikke og det ønsker du, at den skal.

Sådan begyndte vores filosofilærer Henrik Krag tre meget spændende og intellektuelt udfordrende undevisningstimer på Uldum højskole. Ifølge den budistiske lære skulle vor opfattelse af verden kunne reduceres til disse to sætninger og herefter gav han med eksempler og gåder et lille indblik i budismens komplekse verdensbillede.

Efterfølgende sammenlignede han med udgangspunkt i vestens filosofiske tradition forskellige religioner med budismen og kom til den konklusion, at de i deres væsen alle bygger på et sæt universielle etiske regler, som de forskellige religioner imidlertid har fjernet sig fra.

Med små meditiationsøvelser og gåder formåede han som en anden Aristoteles på glimrende vis at illustrere og integrere os elever i de komplekse teorier.

En øvelse gik ud på, at vi to og to skulle bruge vores intuition til at fortælle noget om hinanden, og for os gæster var det en rigtig god lejlighed til at lære nogle af de danske elever godt at kende.

En anden øvelse skulle illustrere, hvorledes vort sprog kan slå knuder på vor forstand. Prøv selv at læse gåden og kig så væk fra teksten, mens du tænker over, hvem det er, der er hængt i lygtepælen.


Gåde

To mænd går i Bagdads gader og ser en mand, som hænger i et reb i en lygtepæl. Den ene spørger den anden om, hvem det er.

Svaret lyder: "Den mands far er min fars søn" - Spørgsmålet er nu, hvem det er, der hænger i lygtepælen ??

 

 

Uldum Højskoles historie


Uldum Højskole blev grundlagt i 1849 og har fungeret siden. Skolen bygger på Grundtvigs menneskesyn og skoletanker. Uldum er et sted, hvor der gælder "Frihed til forskellighed". Eleverne kan vælge fag ud af fem forskellige faggrupper: pædagogik/psykologi/politik, musik/teater, idræt, kunst og sprog. Der findes lange (fra september til juni) og korte kurser (i juli og august, en eller to uger) og der er plads op til 115 elever. Bzen Uldum ligger mellem Horsens og Vejle i Østjylland.

 

Bild 3 Exkursion zur Uldum Folkehøjskole

 

Die Uldum Højskole wurde 1849 gegründet und besteht seitdem. Die Schule ist auf Grundtvigs Vorstellungen von Mensch und Schule aufgebaut. Uldum ist ein Ort, an dem Freiheit zur Verschiedenheit gilt. Die Schüler können Fächer aus fünf verschiedenen Bereichen wählen: Pädagogik/Psychologie/Politik, Musik/Theater. Sport, Kunst und Sprache. Angeboten werden lange (von September bis Juni) und kurze Kurse (im Juli und August, eine oder zwei Wochen), bis zu 115 Schüler finden hier Platz. Der Ort Uldum liegt zwischen Horsens und Vejle in Ostjütland.