Det danske lektorat

Det danske Lektorat – Et kalejdoskop over sprog, lande, kulturer og historie

Danskundervisningen består af fire semestres sprogundervisning og derefter følger kollokvierne i grammatik, oversættelse og litteratur / kultur. Hvert af de fire første semestre afsluttes med en test, som man skal bestå for at kunne fortsætte. Man kan begynde sprogindlærringen helt fra nul, men det er en fordel, hvis man har enkelte forkundskaber og kan læse enkle tekster. På de fire første semstre lærer man de generelle regler og mange undtagelser i det danske sprog at kende. Og man stifter bekendskab med moderne forfattere samt ældre klassiske tekster fra midten af 1800-tallet og frem. En del af undervisningen foregår i sproglaboratoriet, hvor udtalen slibes af og fonetikken trænes.

På de tre kollokvier studerer man den danske grammatik ned til mindste morfem. Man lærer at oversætte på pedantisk vis, med opmærksomheden rettet på sproglig korrekthed, teksternes genrer, målgrupper og medier. Det tredje kollokvium om litteratur og kultur har et nyt emne hvert semester. Her studerer man f.eks. den danske litteraturhistorie, filmhistorie, sangskat, danske byer, mediernes historie eller et specifikt litterært tema.

At studiet af kulturen, historien og traditionerne i Danmark, Færøerne og Grønland ikke behøver at være kedeligt vidner Danskfagets Julefrokost og Luciafesten (der også er en dansk tradition) om, for her synger vi f.eks. danske sange og klipper juleklip til juletræet. Og til Sankthans/midsommerfesten, der afholdes omkring den 23. juni forbereder vi også sange, der kan få alle til at synge med. Hvert semester viser Fachschaft en eller flere nordiske film, og der afholdes jævnligt gæsteforelæsninger på dansk. Bogbussen fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig kommer en gang om måneden, og er med dens store udvalg af DVD´er, cd´er og nye bøger en sand guldgrube.

I de forgangne 12 år har der fra det danske lektorats side været arrangeret ekskursioner til Færøerne, Ørestadsregionen, Jylland og Bornholm, samt flere korte ekskursioner til København og Aarhus.

 

 

 

Medarbejdere

 

Lektor

Torsten Storm Johannsen Voss

 

Timelærer

 

Videre informationer og materialer

Exkursionsbericht zur Uldum Folkehøjskole