Det norske lektoratet

 

Norskundervisningen består av 4 språkkurs og ett påfølgende kollokvium. I de tre første kursene (Norsk I-III) blir den grunnleggende grammatikken i norsk språk gjennomgått. Hvert kurs bygger på det foregående og avsluttes med en eksamen. Det er en betingelse å bestå eksamen i ett kurs for å få kunne delta i neste kurs. Man kan starte i Norsk I uten forkunnskaper.

Norsk IV skiller seg fra de andre kursene på den måten at vi her går over i mer komplekst tekstarbeid. Det blir arbeidet mer innen tekstproduksjon, oversettelse og ord og uttrykk som har som mål å øke nivået på de norske språkkunnskapene i skriftlig form. Den tekstproduktive læringen hhv. ordforrådslæring skal i hovedsak foregå gjennom lekser og hjemmearbeid. I selve kurset står muntlig deltakelse i fokus. Debatt-klubb tjener som en god ramme for å oppnå ovennevnte mål. Ved siden av å gå igjennom nye ord og uttrykk, fraser og metaforer, er det også satt av god tid til muntlig debatt der aktuelle samfunnsdebattemaer i Norge blir diskutert.

I Norsk-IV-kurset er det dessuten obligatorisk med en liten innføring i nynorsk språk og grammatikk.

Kollokviet tilbyr hvert semester et nytt tema innen norsk litteratur, kultur eller samfunn. Tilbudte kollokvietemaer til nå har f.eks. vært ”Kjærlighet i litteraturen”, ”Natur i litteraturen”, ”Norske romaner blir film”, ”Kristiania-Bohemen”, ”Norske noveller”, ”Samene – historie, kultur, i dag”, ”Henrik Ibsen”, ”Litteratur fra (om?) Bygdenorge”, ”Oljenasjonen Norge”, ofl.

Fokus i kollokviet er muntlig deltakelse samt personlig utvikling og fremgang i egen muntlig prestasjon.

 

 

Medarbejdere

 

Lektor

Turid Frydenlund

 

 

Videre informationen og materialer

http://www.eldrid.ch/norsk/linker.htm