Det svenske lektorat

 

Svenskstudierna består av fyra terminer språkundervisning och därefter följer kolloquiumkurser och språkfärdighetskurs för avancerade studenter. Språkkurserna, Anfänger – Fortgeschrittene III, bygger på varandra och varje kurs avslutas med en skriftlig tentamen. Efter två terminer svenskundervisning har man gått igenom uttal, den grundläggande grammatiken och erhållit ett basordförråd. I Fortgeschrittene II och III fördjupas både skriftliga och muntliga färdigheter och vi läser framför allt skönlitteratur, men även realiatexter och tidningsartiklar.

Varje termin finns det två kollquiumkurser med växlande teman inom litteratur och realia. Under de senaste två åren har följande teman varit aktuella: Författaren och dramatikern P-O Enquist, Samtidslitteratur från 1980- och 1990-talet, Vispoeter och trubadurer, Stockholm – Europas kulturhuvudstad –98, Stig Dagerman, Svenskt 1700-tal.

Språkfärdighetsträning för avancerade studenter är till för att öka den muntliga och skriftliga språkfärdigheten hos studenter som redan har en relativt god kännedom om svensk grammatik, men som behöver öka sitt ordförråd och få ett större flyt i språket. Kursen innehåller en hel del skrivträning, men även diskussionövningar, rollspel, hörövningar, filmer m.m.

Förutom studier i språket är det också viktigt att lära känna landets kultur och traditioner. I Kiel finns det goda möjligheter att göra det, t.ex. firas Lucia på traditionsenligt vis varje jul. Redan klockan 8 (!!) samlas vi i stora hörsalen och får lyssna på Lucia och hennes tärnor. Stjärngossarna är också med så klart! Efteråt finns det svensk glögg, pepparkakor och lussekatter på lektoratet. Om du själv tycker om att sjunga kan du vara med i luciatåget. Vi börjar alltid att öva i mitten av november. Håll utkik efter plakat på institutionen! På luciakvällen firas även skandinavisternas julfest. Då kommer luciatåget en gång till och det blir också sång eller annat uppträdande av de övriga nordiska språkkurserna. Det finns också möjlighet att dansa jullekar runt granen.

Under sommarterminen firas midsommarfesten. Då kan du få lära dig svenska folkdanser och det blir tillfälle att dansa till levande musik. Vi brukar ha en extra dansträning ungefär en vecka innan själva festen.

Svenska lektoratet samarbetar med Koki, Kommunales Kino på Pumpe. Där finns det möjlighet att sitta på Greta Garbo-stolen eller Max von Sydow-stolen som har donerats av studenter och lärare på Svenska lektoratet. Koki visar då och då nordiska filmer.

Under terminen arrangeras även videokvällar med filmer på originalspråk på Nordisches Institut. Dessutom brukar vi varje termin få besök av författare eller föreläsare från de nordiska länderna.

 

Välkommen att titta in på Svenska lektoratet!

 

 

Medarbejdere

 

Lektor

Karl-Axel Daude

 

Timelærer

Dr. Suse Bretthauer

Benjamin Werner M.A.

Felicia Jainz M.A.

 

Videre informationer og materialier

Svenska institutet