Nyere skandinavisk litteratur

Afdelingen for den nyere skandinaviske litteraturvidenskab beskæftiger sig med de skandinaviske litteraturer fra det 16. århundrede til nutiden. Betydende skandinaviske forfattere fra det 18. og det 19. århundrede har undervist i dette fagområde på universitetet Kiel og professoratet kan således føres tilbage til dem. Således besidder afdelingen en for det tysktalende rum usædvanlig forbindelse til Skandinavien.

I studiet af den nyere skandinaviske litteratur- og kulturvidenskab bliver eksemplariske værker fra alle epoker analyseret i forbindelse med litteratur- og kulturvidenskabelige aspekter. Et vist fokus ligger på de kanoniske forfatteres tekster fra romantikken og den tidlige modernisme ligesom på drama og lyrik. Der behandles dog også tekster fra andre epoker som den moderne tid. 

 

Medarbejdere

 

Ledelse:
 
 
Videnskabelige Medarbejdere:

Julia Anrecht M.A.

Dr. Henrike Fürstenberg

 
Studentermedhjælper:

Sarah Luana Fromm B.A.