Skandinavisk sprogvidenskab

Den skandinaviske sprogvidenskab beskæftiger sig med de nordiske sprog som middel til menneskelig kommunikation. Her kan man groft skelne mellem to askepter, nemlig sprogstrukturerne og sprogbrugen.

Med hensyn til sprogstrukturerne handler studiet blandt andet om disse spørgsmål: Hvordan kan lyd, grammatik og ordforråd analyseres? Hvilke funktioner har bestemte grammatiske konstruktioner? Hvilke ligheder og hvilke forskelle eksisterer mellem de nordiske sprog? Hvordan hænger forskellige strukturelle fænomener sammen? Hvor påfaldende er de nordiske sprogs egenskaber i forhold til andre sprog? 

Begrebet Sprogbrug omfatter alle områder, som har at gøre med sprogets rolle i samfundet. Hvordan skelnes forskellige varieteter, og hvem bruger i hvilken kontekst til at udtrykke hvad hvilken varietet? Hvordan og hvorfor forandres sprogene? Hvilken samfundsmæssig og politisk status har forskellige sprog og varieteter? Hvilken rolle spiller kontakter mellem forskellige sprog i Skandinavien, ved Skandinaviens grænser og udenfor de nordiske lande?

Studiets fokus ligger på de nordiske nutidssprog og deres analyse på grundlag af moderne sprogvidenskabelige teorier og metoder. Desuden tematiseres sproghistorien i kurserne. 

Henvisninger til skriftlige hjemmeopgaver og referater og andre nyttige ressourcer kan du finde her: www.steffenhoeder.de.

 

Medarbejdere

 
Ledelse:

Prof. Dr. Steffen Höder 

 
 
Videnskabelige Medarbejdere:

Dr. Christiane Zimmermann

Dr. Katja Bethke-Prange

Magnús Hauksson M.A.

Lisa Tulaja M.Ed.

Sabrina Schütz M.Ed.

 
 
Studentermedhjælper:

Johanna Nickel B.A.