Studium og eksamen

 

Denne side er p.t. under opbygning.

 

Studium

På ISFAS kan du læse Skandinavistik og dansk (læreruddannelse).

Almene informationer rundt om studiet på CAU får du her. Et alment overblik over studietilbudet på CAU og tilsvarende henvisninger til kombinationsmuligheder for Skandinavistik og dansk med andre fag (inkl. tabel) får du her.

De fleste kurser foregår på tysk, men der tilbydes også enkelte kurser på dansk, som for det meste henviser sig til lærestuderende. Udover det findes der et kursus som handler om interskandinavisk kommunikation og forståelse og retter sig til studerende i slutningen af Bachelor programmet eller Master programmet.

Yderligere information omkring studie og eksamen kan findes på instituttets hjemmeside:

 

Flere informationer får du ved de respektive studieforløb hhv. ved informationerne for studiestartere. Henvend dig også gerne til studievejlederen Milena Liv Jacobsen.

 

Udvekslingsprogrammer

Det nordiske institut har adskillige ERASMUS partnerskab med forskellige universiteter i Norden.

Kontaktpersoner: Julia Anrecht

Kiels Universitet (CAU) og Syddansk Universitet i Odense (SDU) samarbejder i et Syddansk-Nordtysk projekt, som muliggør at studerende fra SDU også kan læse deres kurser i Kiel.

 

Eksamen

Almene informationer til studie- og eksamensordning og eksamenskontorer finder du på hjemmesiderne for „Dezernat für Studien- und Prüfungsangelegenheiten“.

For gæststuderende, spørgsmål til indskrivning, fagskift, orlov mm. henvend dig til Studierendensekretariat.

 

N.B.!

Det gælder for alle eksaminer i Skandinavistik og dansk, at de senest skal aflægges i semestret efter det semester, du deltog i det kursus, du vil aflægge eksamen i.

Hvis du vil aflægge eksamen på et senere tidspunkt, skal du deltage i et kursus af samme type! På antallet af eksamensforsøg har denne forordning ingen indflydelse, men på studiets varighed.

Eksempel 1: Proseminar X fra modul Y i forårssemestret 20xx, form for eksamen: skriftlig prøve; 1. eksamensdato (slutning af forårssemestret 20xx) du var tilmeldt, men du deltog ikke; 2. eksamensforsøg (begyndelsen af vintersemestret 20xx) du er dumpet.

Det betyder, at du først skal besøge en ny foranstaltning fra modul Y før du kan aflægge dit 3. eksamensforsøg (forårssemestret 20xx+1)!

Eksempel 2: Proseminar X fra modul Y i forårssemestret 20xx, form for eksamen: skriftlig prøve; 1. eksamensdato (slutning af forårssemestret 20xx) du var ikke tilmeldt; 1. eksamensforsøg (begyndelse af vintersemestret 20xx) du er dumpet – det betyder, at du først kan aflægge 2. eksamensforsøg efter du har deltaget i et proseminar fra modul Y (forårssemester 20xx+1)!

Læg mærke til, at der ved skriftlige hjemmeopgaver kun er et eksamensforsøg per semester. Det er derfor kun muligt, at aflægge eksamensforsøg i slutningen af et semester.

Eksempel 3: Seminar X fra modul Z i forårssemestret 20xx, form for eksamen: skriftlig hjemmeopgave; 1. eksamensforsøg (september 20xx) du var tilmeldt, men du deltog ikke; 2. eksamensforsøg (marts 20xx+1) du er dumpet - det betyder, at du først skal besøge et nyt seminar fra modul Z før du kan aflægge dit 3. eksamensforsøg (september 20xx+1)!

Eksempel 4: Seminar X fra modul Z i forårssemestret 20xx, form for eksamen: skriftlig hjemmeopgave; 1.eksamensdato (september 20xx) du var ikke tilmeldt; 2. eksamensforsøg (marts 20xx+1) du er dumpet – det betyder, at du først kan aflægge 3. eksamensforsøg efter du har deltaget i et seminar fra modul Z (September 20xx+1)!

Det betyder, at et tredje eksamensforsøg kan forsinke studiet op til et helt år ved skriftlige hjemmeopgaver og alle kurser, der af organisatoriske grunde og på grund af kapacitet kun kan tilbydes en gang om året: Hvis du ikke tilmelder dig til et eksamensforsøg, kan forsinkelsen af studiet under visse omstændigheder også være større!

Her kan du finde de vigtigste informationer.

 

Kig på henvisningerne på de respektive fagområders hjemmesider for at få informationer om specielle beståelseskrav som referater eller skriftlige hjemmeopgaver (nyere skandinavisk litteraturvidenskab, middelalderstudier, skandinavisk sprogvidenskab, fagdidaktik) hhv. de enkelte lektorater!

Kendskab til bestemmelserne, der bliver offentliggjort på disse sider, bliver forudsat!

 

 

Foranstaltninger i området suppleringsfag (Fachergänzung):

Studerende, der vil besøge kurser i afdelingen Skandinavistik som suppleringsfag, kan få flere informationer her: Fachergänzungs-Seiten des ZfS.