Parya

Oranskaia, Tatiana. 2001. “Parya yazyk.” Yazyki Rossiyskoy Federatsii i sosednix gosudarstv. Entsiklopediya. V tryox tomax. II K-R. Moskva: “Nauka”.