Danish at the Department for Scandinavian Studies

This site is currently under construction!

 

Danish at the Department for Scandinavian Studies – A Kaleidoscope – Language, Geography, Culture, and History

The major of study, Danish, begins with four semesters of language courses, which are followed by colloqua in grammar, translation and literature/culture. At the end of each of the first four semesters an exam will take place, which must be passed in order to continue in the next semester. It is possible to begin this major without any prior Danish language knowledge, though it is beneficial to have some basic knowledge and be able to read beginner texts. In the first four semesters, the basic language rules, including the numerous rule exceptions, modern authors as well as older works beginning in the 19thcentury will be taught. Part of the class time will be spent in the language lab, in order to practice pronunciation and phonetics. 

In the colloquium the Danish grammar will be studied in detail. Precise translation skills will be taught, though the emphasis is laid on language correctness, the genre, the target group and the media. 

The study of the culture, history and traditions of Denmark, the Faroe Islands and Greenland is not at all boring! This is proven in the celebration of the Danish Julefrokost and Luciafest (also a Danish tradition), in which we sing Christmas carols and cut out silhouettes for the Christmas tree. We also prepare songs for the St. Hans-Night/Midsummernight on June 23rd, which can be sung by everyone. Every semester the student organization organizes one or more movie nights, where Scandinavian films are shown. There are regularly Danish guest lectures and the book bus from the Danish library comes once a month with a large selection of DVDs, CDs, and books. 

In the last years the Danish Lectorate has led excursions to the Faroe Islands, the Øresund region, Jylland and Bornholm. Furthermore small trips to Copenhagen and Aarhus are offered. 

 

Det danske Lektorat – Et kalejdoskop over sprog, lande, kulturer og historie

Danskundervisningen består af fire semestres sprogundervisning og derefter følger kollokvierne i grammatik, oversættelse og litteratur / kultur. Hvert af de fire første semestre afsluttes med en test, som man skal bestå for at kunne fortsætte. Man kan begynde sprogindlærringen helt fra nul, men det er en fordel, hvis man har enkelte forkundskaber og kan læse enkle tekster. På de fire første semstre lærer man de generelle regler og mange undtagelser i det danske sprog at kende. Og man stifter bekendskab med moderne forfattere samt ældre klassiske tekster fra midten af 1800-tallet og frem. En del af undervisningen foregår i sproglaboratoriet, hvor udtalen slibes af og fonetikken trænes.

På de tre kollokvier studerer man den danske grammatik ned til mindste morfem. Man lærer at oversætte på pedantisk vis, med opmærksomheden rettet på sproglig korrekthed, teksternes genrer, målgrupper og medier. Det tredje kollokvium om litteratur og kultur har et nyt emne hvert semester. Her studerer man f.eks. den danske litteraturhistorie, filmhistorie, sangskat, danske byer, mediernes historie eller et specifikt litterært tema.

At studiet af kulturen, historien og traditionerne i Danmark, Færøerne og Grønland ikke behøver at være kedeligt vidner Danskfagets Julefrokost og Luciafesten (der også er en dansk tradition) om, for her synger vi f.eks. danske sange og klipper juleklip til juletræet. Og til Sankthans/midsommerfesten, der afholdes omkring den 23. juni forbereder vi også sange, der kan få alle til at synge med. Hvert semester viser Fachschaft en eller flere nordiske film, og der afholdes jævnligt gæsteforelæsninger på dansk. Bogbussen fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig kommer en gang om måneden, og er med dens store udvalg af DVD´er, cd´er og nye bøger en sand guldgrube.

I de forgangne 12 år har der fra det danske lektorats side været arrangeret ekskursioner til Færøerne, Ørestadsregionen, Jylland og Bornholm, samt flere korte ekskursioner til København og Aarhus.

 

Staff

 

Language teacher:

Torsten Storm Johannsen Voss

 

Assistant teachers:

Berit Loft Dümpelmann M.Ed.

Milena Jacobsen M.A.

Tobias Jürchott

Mira Hykkelbjerg Wulff

 

 

Additional informationen and materials:

Exkursionsbericht zur Uldum Folkehøjskole