Norwegian at the Department for Scandinavian Studies

This site is currently under construction!

 

Norwegian classes are composed of four language classes and a following colloquium. In the first three courses (Norwegian I-III) the basic grammar will be covered. The courses build upon each other and completed with a final exam. Only when this final exam is passed, can the next course be taken. Basic knowledge is not needed to take Norwegian I. 

Norwegian IV is different from the other courses, because this course concentrates much more on text production. Moreover the course will concentrate on translation and vocabulary work (idioms). The goal of this course is to improve the already existent language skills. This course offers a new topic every semester and although the known grammar will be repeated new grammar structures will also be taught. This course is also offers important practice for the colloquium, in which oral exercises, in the form of presentations, play a very important role. Topics that have been offered so far are those such as “Debate Club”, “Norwegian Slang”, “Norwegian Children’s Literature”, and “Travels in the North” (in cooperation with the Kiel City and Navy Museum).

The colloquium also offers a new topic every semester, normally dealing with Norwegian literature and culture. Topics that have been offered in the past are those such as “Love in Literature”, “Nature in Literature”, “Norwegian Novels in Film”, and “The Christiania-Bohemia”. 

 

Det norske lektoratet

 

Norskundervisningen består av 4 språkkurs og ett påfølgende kollokvium. I de tre første kursene (Norsk I-III) blir den grunnleggende grammatikken i norsk språk gjennomgått. Hvert kurs bygger på det foregående og avsluttes med en eksamen. Det er en betingelse å bestå eksamen i ett kurs for å få kunne delta i neste kurs. Man kan starte i Norsk I uten forkunnskaper.

Norsk IV skiller seg fra de andre kursene på den måten at vi her går over i mer komplekst tekstarbeid. Det blir arbeidet mer innen tekstproduksjon, oversettelse og ord og uttrykk som har som mål å øke nivået på de norske språkkunnskapene i skriftlig form. Den tekstproduktive læringen hhv. ordforrådslæring skal i hovedsak foregå gjennom lekser og hjemmearbeid. I selve kurset står muntlig deltakelse i fokus. Debatt-klubb tjener som en god ramme for å oppnå ovennevnte mål. Ved siden av å gå igjennom nye ord og uttrykk, fraser og metaforer, er det også satt av god tid til muntlig debatt der aktuelle samfunnsdebattemaer i Norge blir diskutert.

I Norsk-IV-kurset er det dessuten obligatorisk med en liten innføring i nynorsk språk og grammatikk.

Kollokviet tilbyr hvert semester et nytt tema innen norsk litteratur, kultur eller samfunn. Tilbudte kollokvietemaer til nå har f.eks. vært ”Kjærlighet i litteraturen”, ”Natur i litteraturen”, ”Norske romaner blir film”, ”Kristiania-Bohemen”, ”Norske noveller”, ”Samene – historie, kultur, i dag”, ”Henrik Ibsen”, ”Litteratur fra (om?) Bygdenorge”, ”Oljenasjonen Norge”, ofl.

Fokus i kollokviet er muntlig deltakelse samt personlig utvikling og fremgang i egen muntlig prestasjon.

 

Staff

 

Language teacher: 

Turid Frydenlund

 

Additional information and materials: 

Learn Norwegian online here: http://www.eldrid.ch/norsk/linker.htm