Swedish at the Department for Scandinavian Studies

This site is currently under construction!

 

The Swedish classes consist of four semesters of language courses. These are followed by a colloquium for advanced students. The language courses Swedish I-IV build upon each other and an exam is to be taken at the end of each of the four courses. After Swedish I and II students should have a basis in the Swedish pronunciation and grammar, as well as a basic word pool. In Swedish III and IV the students will continue to develop their oral and written skills and fiction, as well as newspaper articles and basic scientific texts, will be read. 

Every semester two different colloquium courses with alternating topics from literature and geography are offered. In the last semesters, topics were: Swedish authors in the 20th century, Swedish Literature Nobel Price winners, August Strindberg, Stockholm – the Swedish capital, Sweden during WWII, Sweden in the 18th century, and modern-day Sweden. 

Intermittently the department also offers a colloquium specializing in language training, in which students with good language knowledge can improve their grammar and vocabulary. The course also includes written and listening exercises, as well as discussions and films. 

Not only is learning a language important, but it is also important to learn about the culture and traditions of a country. This is most definitely possible through our institute, for example during the winter semester when we celebrate, in the tradition manner, Lucia. Beginning at 8 a.m. we meet in the large lecture hall to watch the Lucia parade and sing traditional songs. Afterwards there is Glögg, Peppercakes, and Lussekatter, the traditional pastry made with saffron. If you would like to participate, pay attention to flyers hanging around the university! We start practicing the songs in November. We also have a Christmas party for the Scandinavian Studies students, where the Lucia parade is also present. There are also appearances by the other Scandinavian language courses and a traditional Swedish Christmas dance will also be taught. In the summer semester will celebrate the mid-summer festival, with a Swedish mid-summer’s pole, as well as a Danish St. Hans bonfire. 

The Swedish Lectorate works together with several Kiel movie theaters. In Koki, the community movie theater in the Pumpe, there are two special seats (Greta Garbo Kinosessel or the Max von Sydow-Kinosessel), which are sponsored by the students and staff of the Swedish department. In Koki, as well as in Traumkino and Studio am Dreiecksplatz, there are often Scandinavian films shown in the original language. 

In addition the Swedish Lectorate organizes time and again readings with authors and guest lectures with scholars from Scandinavia.

 

Welcome to the Swedish department!

 

Om lektoratet

 

Svenskstudierna består av fyra terminer språkundervisning och därefter följer kolloquiumkurser och språkfärdighetskurs för avancerade studenter. Språkkurserna, Anfänger – Fortgeschrittene III, bygger på varandra och varje kurs avslutas med en skriftlig tentamen. Efter två terminer svenskundervisning har man gått igenom uttal, den grundläggande grammatiken och erhållit ett basordförråd. I Fortgeschrittene II och III fördjupas både skriftliga och muntliga färdigheter och vi läser framför allt skönlitteratur, men även realiatexter och tidningsartiklar.

Varje termin finns det två kollquiumkurser med växlande teman inom litteratur och realia. Under de senaste två åren har följande teman varit aktuella: Författaren och dramatikern P-O Enquist, Samtidslitteratur från 1980- och 1990-talet, Vispoeter och trubadurer, Stockholm – Europas kulturhuvudstad –98, Stig Dagerman, Svenskt 1700-tal.

Språkfärdighetsträning för avancerade studenter är till för att öka den muntliga och skriftliga språkfärdigheten hos studenter som redan har en relativt god kännedom om svensk grammatik, men som behöver öka sitt ordförråd och få ett större flyt i språket. Kursen innehåller en hel del skrivträning, men även diskussionövningar, rollspel, hörövningar, filmer m.m.

Förutom studier i språket är det också viktigt att lära känna landets kultur och traditioner. I Kiel finns det goda möjligheter att göra det, t.ex. firas Lucia på traditionsenligt vis varje jul. Redan klockan 8 (!!) samlas vi i stora hörsalen och får lyssna på Lucia och hennes tärnor. Stjärngossarna är också med så klart! Efteråt finns det svensk glögg, pepparkakor och lussekatter på lektoratet. Om du själv tycker om att sjunga kan du vara med i luciatåget. Vi börjar alltid att öva i mitten av november. Håll utkik efter plakat på institutionen! På luciakvällen firas även skandinavisternas julfest. Då kommer luciatåget en gång till och det blir också sång eller annat uppträdande av de övriga nordiska språkkurserna. Det finns också möjlighet att dansa jullekar runt granen.

Under sommarterminen firas midsommarfesten. Då kan du få lära dig svenska folkdanser och det blir tillfälle att dansa till levande musik. Vi brukar ha en extra dansträning ungefär en vecka innan själva festen.

Svenska lektoratet samarbetar med Koki, Kommunales Kino på Pumpe. Där finns det möjlighet att sitta på Greta Garbo-stolen eller Max von Sydow-stolen som har donerats av studenter och lärare på Svenska lektoratet. Koki visar då och då nordiska filmer.

Under terminen arrangeras även videokvällar med filmer på originalspråk på Nordisches Institut. Dessutom brukar vi varje termin få besök av författare eller föreläsare från de nordiska länderna.

 

Välkommen att titta in på Svenska lektoratet!

 

Staff

 

Language teacher: 

Karl-Axel Daude

 

Assistant teachers: 

Dr. Suse Bretthauer

Benjamin Werner M.A.

Felicia Jainz M.A.

 

Additional informationen and materials:

Svenska institutet